ไร้คอนเซปต์

ทั่วไป => ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: bugbug ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2009, 07:59:45 PMหัวข้อ: พระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา
เริ่มหัวข้อโดย: bugbug ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2009, 07:59:45 PM
พระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ไว้ดังนี้
"การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมทำได้สะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว"