ไร้คอนเซปต์

Smart Phone Club & Computer Webmaster Programmer => Apple Club : คลับของคนใช้ Mac, iPhone, iPod, iPad => ข้อความที่เริ่มโดย: nj.kmitl ที่ สิงหาคม 12, 2012, 11:17:34 PMหัวข้อ: หลักสูตร iDevelopers Training Course เริ่มเรียน 28 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: nj.kmitl ที่ สิงหาคม 12, 2012, 11:17:34 PM
iDevelopers Training Course รุ่นที่ 3

(http://www.ideveloperworld.com/files/idevelopers-flyer7-300.jpg) (http://www.ideveloperworld.com/files/idevelopers-flyer7-600.jpg)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน iPhone/iPad จากแนวคิดเบื้องต้นสู่การสร้างสรรค์แอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง หลักสูตรเน้นปูพื้นฐานความเข้าใจในหลักการและเฟรมเวิร์คสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS ควบคู่การฝึกปฏิบัติโดยมีทีมอาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

เนื้อหา :
 • การเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C
 • การใช้งานโปรแกรม Xcode สำหรับการสร้างแอพพลิเคชัน
 • เฟรมเวิร์ค Cocoa Touch และ GUI Controls ที่สำคัญ
 • Design Pattern (Event-driven, MVC, Delegation)
 • การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบ Single View และ Multiple View
 • การใช้งาน MapKit
 • การใช้งาน Touch input และเซนเซอร์ต่างๆ

วัน-เวลา : จัดอบรมรวม 6 วัน ในวันที่ 28, 30 สิงหาคม และวันที่ 4, 6, 11, 13 กันยายน 2555 เวลา 9:30 - 16.30 (ตารางอบรม (http://www.ideveloperworld.com/?page_id=845))

ผู้เข้าอบรม : บุคคลทั่วไปผู้มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยภาษา คอมพิวเตอร์ ได้แก่ C, C++, C#, Java, Python, Perl, PHP, JavaScript ฯลฯ อย่างน้อย 1 ภาษา จำนวน 25 คน

อุปกรณ์ประกอบการอบรม (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) :
 • มีเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac ให้ใช้ฝึกปฏิบัติระหว่างการอบรม 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน
 • เครื่อง iPad และ iPod Touch สำหรับทดสอบแอพพลิเคชัน (ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ iOS ของตนเองในการทดสอบได้ โดยผู้จัดจะเตรียม iOS Educational Developer Account ให้ใช้ระหว่างการอบรม)

อัตราค่าอบรม (รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน) :
 • 7,000 บาท/ท่าน (net)

การสมัคร :
 • สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.ideveloperworld.com (http://www.ideveloperworld.com/?page_id=771#apply)
สถานที่อบรม :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ
ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ


ดูรายละเอียดของหลักสูตรและการสมัครได้ที่ http://www.ideveloperworld.com
หรือสอบถามที่ ic at kmitl.ac.th หรือโทร. 081-751-4994, 02-329-8261, 02-329-8262