ไร้คอนเซปต์

ทั่วไป => ๛•๏• บอร์ดการ์ตูน •๏•๛ => ข้อความที่เริ่มโดย: bee1-2 ที่ มิถุนายน 17, 2016, 10:52:22 PMหัวข้อ: [Manga] Fairy Tail Ch.487 - 489 [TH][แปลไทย][ไปคิง]
เริ่มหัวข้อโดย: bee1-2 ที่ มิถุนายน 17, 2016, 10:52:22 PM
(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13442399_984276898352072_3893966664970534720_n.jpg?oh=8af2180234fd2797928999ef9beab934&oe=57CB29E1)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13412871_984276801685415_7523988281310426815_n.jpg?oh=5ea79caab5e741f83e21dda9d21d2b5e&oe=57D5E5C2)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466053_984276791685416_6269193527354353265_n.jpg?oh=2a0a99989d8a2d8340311e92c73ce9c7&oe=57C32277)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13445512_984276885018740_946701542587966358_n.jpg?oh=dbab06b53f758573167fe8efa4481d3b&oe=57DDCBC9)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13407151_984276901685405_1868673529853091101_n.jpg?oh=2ab2736ef6b4e044004f98b853ba12f7&oe=57C1B89E)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13450849_984276961685399_8350679430861553729_n.jpg?oh=5d831dc1f280ee8c0bcd0db851504ca2&oe=57DFACC7)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466401_984277005018728_6286491130747459939_n.jpg?oh=3465982c93348e3838d020714bac8f50&oe=57CFB45C)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13434785_984277015018727_6768736003137815990_n.jpg?oh=dde1b1f2bd9f70e99fdabe16fcb5fd68&oe=57D4D998)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13418977_984277031685392_2145597411130376756_n.jpg?oh=e92b5b7cbf49915f0329df3be722e217&oe=57E201FA)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13428440_984277278352034_2821695317240768995_n.jpg?oh=c86f062beb02a3c0ce9455751fb86ac0&oe=57DD4930)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13434936_984277275018701_771094566742559154_n.jpg?oh=91f5761daaf7f038b6e2b177780702a9&oe=57C61D7B)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13417419_984277285018700_748338408475141729_n.jpg?oh=22b28f2fbaab2ebbf49733b06d631730&oe=57D2024A)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13413017_984277825018646_5770056773374640059_n.jpg?oh=f033aba3b9b954747dea091f58b05d5a&oe=57C80683)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13450054_984277755018653_2779571762196356841_n.jpg?oh=4107863195412a992e178cf0cf16c4fe&oe=57C3D237)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13445422_984277751685320_8054300308747939117_n.jpg?oh=dbf4f17cbc3956752d156afff564049f&oe=57DBCDB1)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13445366_984278211685274_4626609701723706875_n.jpg?oh=c45a932ee9a874ac62053c65fc7f3082&oe=57DAB85A)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13434828_984278141685281_4848008244785524878_n.jpg?oh=d15ccf97994f60b9c7dc3b665c1c70fc&oe=57D24050)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13450076_984278175018611_3564466472054284938_n.jpg?oh=a0bf9a3dc447ad9bdc5a24ff91ac9594&oe=57D7E95E)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13445821_984278395018589_1007755278858177518_n.jpg?oh=2e60f7891ec7bfaed724ef171fa88f66&oe=57E473D9)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13450850_984278421685253_3564805579476673664_n.jpg?oh=fc7cda75f7956a4790f44d1a3d3ab4d7&oe=57E0B02F)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13427960_984278915018537_9214814790447864402_n.jpg?oh=09f9725c1f55cf4c0f0e64ad118be974&oe=57E0DA23)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13434681_984278695018559_6675571918407657948_n.jpg?oh=e0664dbc7fac718f7d7e05b0829c415f&oe=57D3F7E2)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13428645_984278941685201_4453847664391223418_n.jpg?oh=3a8325f7d56ecf95e6c6f9a281ac1cc7&oe=57DBCFF0)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13445556_984278881685207_5535863265913247910_n.jpg?oh=2096ed57d730ba9588827cb02ed3a330&oe=57C157FF)

...
[Manga] Fairy Tail Ch.488 [TH][แปลไทย][ไปคิง]


(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13423707_984277721685323_9166438381845375362_n.jpg?oh=58dad2ce837177c1ab8a5119650464ba&oe=57DA3083)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13417689_984277741685321_8065916888341625187_n.jpg?oh=9623882e136d96c7dd54073070cfbc3f&oe=57E6F5F3)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13434978_984277688351993_8754930573800029668_n.jpg?oh=93bb178b80d50ba2bd2c4a40b9ab2729&oe=57D35E92)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13428380_984277838351978_3929370141274910200_n.jpg?oh=66c035292815abdc6f1d59be30f735e9&oe=57D8A7E9)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466148_984278045018624_3060202307347476784_n.jpg?oh=e55df9c93e6ec32e98cf5ea4fdedc041&oe=57DFA21B)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13423824_984278181685277_8594688521143320369_n.jpg?oh=aa497f202e1cd875691bb2eccabfb0ad&oe=57D8D7E4)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13434797_984278271685268_2245866556027585582_n.jpg?oh=f4cf7168da2bd3084ddcc3df52ee1449&oe=57D57690)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13445275_984278495018579_3881835591509418919_n.jpg?oh=63723a0a0a7f0eada4af275c2b476a75&oe=57DF27E8)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13450984_984278325018596_6285608379924848124_n.jpg?oh=4357e972ffccf27741a23d5ea5d28216&oe=57D5BF8D)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13442194_984278845018544_1875523509233070263_n.jpg?oh=2ef5065618ea9637e9b6fb5ebaf06a5f&oe=57E709D6)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13450723_984278911685204_1279699610101792184_n.jpg?oh=39aff2b1772743b59a6baf08401af14f&oe=57CEC101)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13413757_984278898351872_1321665979409865101_n.jpg?oh=81cf9608655819dda179a7f98ece01d5&oe=57C10B90)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13406931_984279131685182_6018027015656236655_n.jpg?oh=bfae9f5ae4503b1561813e979eefaea1&oe=57DEC3F7)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13407041_984279168351845_2809665025753299244_n.jpg?oh=97c1b53e9fa0fafb73bb1aff79f501b6&oe=57C9B02B)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13432277_984279138351848_6181700926554137738_n.jpg?oh=813a5e68d02f9e35188381a344ae36cc&oe=57E0CFD8)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466394_984279261685169_2595442433941747510_n.jpg?oh=8de8a8516bc7a0c3972f7c117f4e247b&oe=57DF135F)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13445815_984279271685168_3423348719438085369_n.jpg?oh=ec973cf6a5426896f41108cbf4ddca23&oe=57C163C9)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13434735_984279325018496_7291312491120787862_n.jpg?oh=d0120281d70da6344741540187967f3d&oe=57D2CD6E)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13445577_984279441685151_2400321475942962589_n.jpg?oh=2075513d2c639605ce1382a5dc574fcd&oe=57E1BE1F)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466422_984279361685159_4454451602260268433_n.jpg?oh=c617d61498499cb9dbde3d82fc70905f&oe=57D032DE)


...[Manga] Fairy Tail Ch.489 [TH][แปลไทย][ไปคิง]


(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13419111_984278465018582_6497547294602856160_n.jpg?oh=3fb9727e50842d54fd6aff3a77c9e115&oe=57DB7501)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13427722_984278485018580_380697501639245185_n.jpg?oh=29d43c85e280a3a18a43b2a42683fef8&oe=57E3D0E7)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13413735_984278498351912_487296675822385315_n.jpg?oh=41ea04ea85b87ee43131ff04bc5bd5e9&oe=57D99D47)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13450751_984279111685184_6685719358702416352_n.jpg?oh=a046dbc45074a6837f62ec9efcd4a471&oe=57E5FD67)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13412880_984279065018522_8709328460214073239_n.jpg?oh=ed0274b3c870990ce9a5552e7ff6b787&oe=57E073E8)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/l/t1.0-9/13466469_984278931685202_335813866311872943_n.jpg?oh=847d55b7b39de54f3c388bdb08b6c220&oe=57D68325)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13450222_984279201685175_5661065541447784401_n.jpg?oh=e2d184e3715316e625c8d61a39971f4d&oe=57C3C19C)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466241_984279268351835_3551649807152962841_n.jpg?oh=e7d5f41943a9ee37ae01750216ed0dc2&oe=57D88A89)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13450027_984279358351826_4354211014332178221_n.jpg?oh=f2af32c0c937fa193c485293f7152993&oe=57DB75E2)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13445621_984279418351820_1761205512391301588_n.jpg?oh=3645833999aa7d1e58848cf004fdbc34&oe=57CE7B6D)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13407039_984279488351813_3465065598383014482_n.jpg?oh=f904bd018cbdd61f89af3cc86d5ec67a&oe=57DCA2C5)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13346635_984279511685144_4379771556106402326_n.jpg?oh=b31e3a7bb1f2435a02f414fede1dd82b&oe=57D2DFA9)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13450112_984279521685143_6672886471800479546_n.jpg?oh=8b672e9a714485e4015667f75d4655a9&oe=57E50394)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13418806_984279551685140_9175776992898289217_n.jpg?oh=d5f54594ed323700fcde89181f6713f2&oe=57D74684)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13418681_984279651685130_9067143519351580630_n.jpg?oh=6d50ec3ed8bad2e760c3d8c5ac45708c&oe=57E443DF)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13428636_984279648351797_7709150748876475568_n.jpg?oh=49b130aeb1799088e28a787306791bb8&oe=57E3C586)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13412899_984279671685128_219977485106507772_n.jpg?oh=57269f0fae62d1a83389c20a5a8c0566&oe=57E7997E)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13413627_984279728351789_2242535399027012998_n.jpg?oh=b0445e87ae9f0ba4e6e9905b8d4b2e31&oe=57CF8FAE)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13419051_984279715018457_8397452922296364945_n.jpg?oh=5a1f2e4f7e670d59ad0d19ad5b899118&oe=57C112BB)

(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13413077_984279725018456_7721160966210429306_n.jpg?oh=204d7e71ea910dc75d6eedb4800cb55a&oe=57DAB821)