ไร้คอนเซปต์

ทั่วไป => มุมนักเรียน/ศูนย์ลอกงาน/ข่าวการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: nutza_10 ที่ สิงหาคม 04, 2007, 10:59:44 AMหัวข้อ: ช่วยทำเฉลยให้หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nutza_10 ที่ สิงหาคม 04, 2007, 10:59:44 AM
4.ค่าของ 1/sin10 - root3/cos10 เป็นเท่าไร

5.ให้ x € [0,4pie] เซตคำตอบของสมการ cos x= root3[1-sin x] เป็นเท่าไรบ้าง

6.ถ้า sin2x = 24/25 จะได้ sin^4 x+cos^4 x เท่ากับเท่าไร

7.ให้ A = {xlx € [0,3pie/2] and sin^6 x+cos^6 x = 1/4} ผลบวกสมาชิกทั้งหมดใน A มีค่าเท่าไร

8.ให้ A = {xlx € [0,3pie/2] and sin2x+cos2x = 1/root2 จำนวนสมาชิกของ A มีกี่ตัว

9.ถ้า sin15+sin55 = x and cos15+cos55 = y แล้ว [x+y]²-2xy มีค่าเท่าใด

10.ให้ A = {xl sin4x+sin2x = 0 โดยที่ 0≤x<2pie} ผลบวกทั้งหมดในเซต A มีค่าเท่าใด

11.ให้ sinA-sin2A+sin3A =0 โดยที่ 0
12.ค่าของ tan9-tan27-cot27+cot9 มีค่าเท่าใด

13.ค่าของ sin20 sin40 sin80 มีค่าเท่าใด

14.กำหนดให้ 3tanA = tan[A+B] ค่าของ sin[2A+B] &divide; sinB เป็นเท่าใด

15.ให้ sinB = 1/5sin(2A+B) ค่าของ tan(A+B) &divide; tanA เป็นเท่าใด

16.ถ้า cos A = 3/4 แล้ว sin A/2 sin 5A/2เป็นเท่าใด

17.cos&sup2;[30+A]+cos&sup2;[30-A]-cos&sup2;A มีค่าเท่าใด

18.sin&sup2;20 + sin&sup2;40 + sin&sup2;80 มีค่าเท่าใด