สิงหาคม 13, 2020, 09:35:59 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลไม่รู้ว่าใคร กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
กวนๆ  (อ่าน 1848 ครั้ง)
ขั้น 3 : ซุปเปอร์สตาร์ *** ออฟไลน์ ออฟไลน์ เพศ: ชาย พลังสะสม: 239
มกราคม 29, 2007, 07:23:08 PM
ผลงาน: 42
bigo12390
แฟนคลับ
ขั้น 3 : ซุปเปอร์สตาร์
***

ผลงาน: 42
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
พลังสะสม: 239

ผมชื่อBIG

« เมื่อ: มกราคม 29, 2007, 07:23:08 PM »
ใครอ่านแล้วฮาก็    โหวดกันนะครับ
 คาคาชิ  ซากุระ  นารุโตะ  กาอะระ  เนจิ  Fuck U

SmS กวนๆ
1. เ ห นื อ ก ะ ปิ คื อ ป ล า ร้ า เ ห นื อ ป ล า ร้ า คื อ เ ธ อ
2. เ ธ อ ส ว ย เ ธ อ น่ า รั ก ถ้ า ฉั น ช ม แ ฟ น ฉั น อ ย่ า ง นี้ เ ค้ า จ ะ ช อ บ ไ ห ม
3. เ ธ อ อ า จ เ ป็ น ค น เ ล ว ใ น ส า ย ต า ใ ค ร ต่ อ ใ ค ร แ ต่ สำ ห รั บ ฉั น...เ ธ อ จั ญ ไ ร ก ว่ า ใ ค ร ทุ ก ค น
4. รั ก เ ธ อ น่ ะ รั ก ม า ก แ ต่ ป า ก บ อ ก ว่ า ไ ม่ ด่ า เ ธ อ ทุ ก ค รั้ ง เ พ ร า ะ ว่ า อ า ย เ รี ย ก เ ธ อ ว่ า ค ว า ม เ พ ร า ะ ว่ า รั ก
5. ห ยิ บ ค ว า ม ต อ แ ห ล ม า สั บ ๆ ๆ ๆ ๆ เ ก็ บ ก ว า ด ค ว าม แ ร ด ม า เ ท ทิ้ ง อ ย่ า ใ ห้ เ ห ลื อ ค ว า ม โ ง่ ค ว า ม ห ยิ่ ง แ ค่ นี้ ชี วิ ต ข อ ง เ ธ อ จ ะ ดู ดี ขึ้ น
6. อ ย า ก รั ก เ ธ อ ใ ห้ ม า ก ๆ อ ย า ก จ ะ ม า อ ยู ใ ก ล้ ๆ อ ย า ก จ ะ บ อ ก ว่ า ห่ ว ง ใ ย แ ต่ ทำ ไ ม่ ไ ด้ ...เ พ ร า ะ ต อ แ ห ล ไ ม่ เ ป็ น
7. ซ่ า ๆ อ ย่ า ง เ ธ อ ต้ อ ง เ จ อ บ้ า ๆ อ ย่ า ง ฉั น
8. ถ้ า รั ก กั น จ ริ ง เ ธ อ ต้ อ ง วิ่ ง ม า ห อ ม แ ก ล้ ง
9. เ บื่ อ ห ม อ น ข้ า ง เ ต็ ม ที อ ย า ก มี เ ธ อ ไ ว้ ก อ ด น อ น
10. ฉั น คิ ด ถึ ง เ ธ อ เ ห ลื อ เ กิ น ช่ ว ย บ อ ก ป ร ะ โ ย ค นี้ ค น ข้ า ง ๆ
11. อึ ไ ม่ อ อ ก บ อ ก เ ร า ไ ด้ จ ะ เ อ า ร ะ เ บิ ด ไ ป ยั ด ก้ น เ ธ อ
12. แ น่ จ ริ ง ม า เ ป็ น แ ฟ น กั น ม้ า .. . . . .
13. ก ด E N T E R ใ น ใ จ เ มื่ อ ไ ด้ พ บ ค น ที่ ใ ช่ คื อ เ ธ อ
14. HAPPY BIRTHDAY ห า ก คิ ด จ ะ รั ก ฉั น ข อ ใ ห้ เ ธ อ ส ม ป ร า ร ถ น า
15. HAPPY BIRTHDAY ข อ ใ ห้ ค น น่ า รั ก อ ย่ า ง ฉั น เ ป็ น แ ฟ น
16. ฉั น เ ห มื อ น ด า ว ค้ า ง ฟ้ า ส่ ว น เ ธ อ เ ห มื อ น ป ล า ร้ า ข้า ง ปี
17. เ มื่ อ ไ ด้ ค บ กั บ เ ธ อ ฉั น จึ ง รู้ ว่ า น ร ก มี จ ริ ง
18. วั น นี้ ห้ า ม ต อ แ ห ล แ ม่ เ ธ อ ฝ า ก ม า บ อ ก
19. ฉั น รั กเ ธ อ เ ห ลื อ ล้ น ข น า ด ต อ น น อ น ยั ง ก ร น ว่ า รั ก เ ธ อ
20. นั่ ง เ ห ม่ อ เ ชี ย ว น ะ คิ ด ถึ ง ฉั น ห ร อจ๊ ะ ค น ดี
21. อ า ก า ร ไ ข้ ข อ ง ฉั น คื อ ห า ย ใ จ เ ป็ น เ ธ อ แ ล ะ ล ะ เ ม อ เ ป็ น ค ว า ม รั ก
22. ไ ม่ ห ว ง ไ ม่ หึ ง แ ต่ ถ้ า เ ห็ น ค ว ง ค น อื่ น อี ก ค รั้ ง นึ ง มึ ง ต า ย
23. เ ค ย เ ห็ น ห น้ า แ ฟ น ฉั น ไ ห ม ไ ป ส่ อ ง ก ร ะ จ ก ดู ดิ
24. เ ค ย เ ห็ น ห น้ า ค น ที่ ฉั น อ ย า ก จ ะ ต บ ไ ห ม ไ ป ส่ อง ก ร ะ จ ก ดู ดิ
25. เ ค ย เ ห็ น ค น บ้ า ไ ห ม ไ ป ส่ อ ง ก ร ะ จ ก ดู ดิ
  โอ้โห  ดีใจมากมาย  เค้าเขินนะ  ยิ้มนิ่ง  ชิวๆ  !แอบส่งซิกซ์  เคือง  หือ  !แบร่ๆ  ร้องไห้  โกรดจัดๆ  ส่งสายตาหวาน  โกรธหน้าแดง  Fuck U

SmS 2
1. อย่าหลอกฉันอีกต่อไปเลย เธอเป็นกระเทยใช่ป่ะ
2. ตั้งแต่เธอใช้วิกซอล ปากเธอดูสะอาดขึ้นเป็นกอง
3. พี่จ๋าหล่อจังเลย...มีกระเทยเขาฝากชม
4. น่ารักมั่กๆ..ใครก็ไม่รู้ไม่ใช่เธอ
5. ยอมรับว่าเธอน่ารักที่สุดในเขาดิน
6. เธอไม่ได้บ้าหลอก เธอบ้าจริงๆ
7. อากาศบนคานทองเป็นไงบ้าง
8. สุมหัวคุยกัน ไม่กลัวนอชนกันบ้างหรอจ๊ะ
9. ผิดไหมถ้าฉันคิดจะรัก...คนอื่นที่ไม่ใช่เธอ
10. น่ารักเหลือเกิน หมาที่เธอชูงมาเมื่อเช้า
11. ความรักไม่มีขายอยากได้ให้รีบมาขอ
12. น้ำขึ้นให้รีบตัก มีคนมารักอยากทำเล่นตัว
13. เธอน่ารักมากมาย น่าตายมากๆ
14. ทำเป็นคิขุไร้เดียงสา ที่แท้อย่างหนาตาช้าง
15. แฟนใครก็ไม่รู้ ยิ่งดูยิ่งน่าเตะ
16. งอนนิดหน่อย ก็พอน่ารัก งอนมากนัก ชักน่าเตะ
17. เพราะมีเธอเป็นกำลังใจ ฉันถึงหมดกำลังใจไปทุกที
18. อยากรวยไหมงวดนี้ 532
19. ฉันน่ารักตั้งแต่เกิดเลยอ้ะ สาบานได้
20. สบายดีรึเปล่า ได้ข่าวว่าใกล้บ้า
21. พรุ่งนี้จะให้แม่มาขอ...ยืมตังค์
22. พรุ่งนี้จะให้แม่มาขอ...ร้อง ให้เลิกแร่ดซะที
23. เมาทุกวัน เพราะเธอไม่รัก
24. อาจแกล้งด่าเธอบ้างบางครั้ง อาจนินทาเธอบางหน อาจลืมไปว่าเธอเป็นคน แต่จะอดทนคบกับเธอ
25. นักศิลป์ใช้อารมณ์ผสมสี นักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียง นักพูดใช้อารมณ์ผสมสำเนียง นักกีฬาบนเตียงใช้อารมณ์ผสมพันธุ์

  Fuck U

@!!Dark..Evil!!@
sukapongsk
มกราคม 30, 2007, 06:35:07 PM
ผลงาน: 0
sukapongsk
บุคคลไม่รู้ว่าใคร
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 30, 2007, 06:35:07 PM »
 !เรอเยี่ยมคับผม
Arkaradet
กุมภาพันธ์ 08, 2007, 07:43:16 PM
ผลงาน: 0
Arkaradet
บุคคลไม่รู้ว่าใคร
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 07:43:16 PM »
กวนได้ใจผมดีมาก ๆ คับ   ว่าง ๆ ก็ส่งมาที่ mail  ผมหน่อยนะคับ  wareede_ton@hotmail.com  นะคับ  ขอบคุณล่วงหน้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!